Poslovne karte

Ukoliko izaberete neki od naših paketa, to uključuje i oglasno mesto na ovoj stranici. To znači da ćete dobiti virtuelnu vizit kartu vašeg preduzeća i vaše kompanije. Takođe, dobićete pojedinačnu stranicu na našoj veb stranici na kojoj možete predstaviti svoje preduzeće, koja automatski uključuje  povratni link ka vašem vebsajtu. Pogledajte nekoliko primera.

Online business card example
Online business card example
Online business card example